Tiêu chuẩn kỹ thuật về An toàn đồ chơi trẻ em

Cập nhật: 26/08/2016

1. TCVN 6313-2008 (ISO-IEC Guide 50-2002)
Các khía cạnh an toàn. hướng dẫn về an toàn cho trẻ em
Thay thế: TCVN 6313:1997
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2957/QĐ-BKHCN 
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này cung cấp nội dung đề cập đến nguồn tiềm ẩn của các nguy cơ về thể chất của trẻ em không theo dự định trước từ các sản phẩm, quá trình hay dịch vụ mà trẻ sử dụng có thể tiếp xúc ngay cả khi chúng không có mục đích để dành riêng cho trẻ em.

2. TCVN 6238-1:2011 (ISO 8124-1:2009)
An toàn đồ chơi trẻ em. phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
Thay thế: TCVN 6238-6:1997, TCVN 6238-1:2008
Năm/QĐ BH: 2011 
Tóm tắt: Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại đồ chơi, nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc vật liệu nào được thiết kế hoặc được nêu rõ để cho trẻ nhỏ hơn 14 tuổi sử dụng khi chơi.

3. TCVN 6238-2:2008 (ISO 8124-2:2007)
An toàn đồ chơi trẻ em. phần 2: Yêu cầu chống cháy
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2957/QĐ-BKHCN 
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm dùng trong tất cả các loại đồ chơi, những yêu cầu có liên quan đến tính dễ bốc cháy của một số loại đồ chơi nhất định khi đặt chúng vào một nguồn cháy nhỏ.

4. TCVN 6238-3:2011 (ISO 8124-3:2010)
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại
Thay thế: TCVN 6238-3:2008
Năm/QĐ BH: 2011 
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định mức chấp nhận được tối đa, phương pháp lấy mẫu và chiết trước khi phân tích sự xâm nhập của các độc tố antimon, asen, cadimi, crom, chì, thuỷ ngân và selen từ các vật liệu làm đồ chơi và từ các phần của đồ chơi, trừ các vật liệu không tiếp xúc được


Tin mới:
Từ khóa tìm kiếm: đồ chơi, đồ chơi mầm non, thiết bị giáo dục, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, công ty đồ chơi, đồ chơi mầm non, cong ty do choi, do choi mam non