Ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em

Cập nhật: 06/04/2010

 

Theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/06/2009 về việc “ Ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em, kể từ ngày 15/4/2010, Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3 : 2009/BKHCN.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em đã quy định rõ trách nhiệm của các Tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh đồ chơi trẻ em:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất đồ chơi trẻ em trong nước phải công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 3 : 2009/BKHCN và bảo đảm chất lượng đồ chơi trẻ em theo đúng nội dung công bố, thực hiện trách nhiệm theo Điều 20 của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu đồ chơi trẻ em phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và bảo đảm chất lượng đồ chơi trẻ em phù hợp với các yêu cầu quy định trong mục 2 của Quy chuẩn này.

- Tổ chức, cá nhân phân phối, bán lẻ chỉ được kinh doanh đồ chơi trẻ em bảo đảm chất lượng, có dấu hợp quy và nhãn phù hợp với các quy định hiện hành. 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn QCVN 3 : 2009/BKHCN.

                                                                                                                              Ngọc Huân

 


Tin mới:
Từ khóa tìm kiếm: đồ chơi, đồ chơi mầm non, thiết bị giáo dục, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, công ty đồ chơi, đồ chơi mầm non, cong ty do choi, do choi mam non