Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN

Cập nhật: 05/04/2010

 

        Ngày 11 tháng 2 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT về việc Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non. Theo Thông tư này, Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non sẽ bao gồm 6 nhóm lớp như sau :

        - Nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi.

        - Nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi.

        - Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi.

        - Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi.

        - Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi.

        - Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục Đồ chơi - Thiết bị tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới Giáo dục mầm non.

        Căn cứ vào Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non  

       Bá Tùng 

 


Tin mới:
® Thiet ke web: VAVIETNAM.COM
Từ khóa tìm kiếm: đồ chơi, đồ chơi mầm non, thiết bị giáo dục, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, công ty đồ chơi, đồ chơi mầm non, cong ty do choi, do choi mam non